Language: |
|

Liên hệ

Dành cho Khách Tham quan

Vui lòng liên hệ Công ty Reed Tradex
Tel : +66 2686 7222
Fax : +66 2 686 7266
Email : contactcenter@reedtradex.co.th

Để đăng ký gian hàng , Vui lòng liên hệ

Vietnam
Tel : +84 8 3520 7756-58

Thailand
Tel : +66 2 686 7299

Email : vnsheetmetal@reedtradex.co.th

Facebook

Địa điểm & Đi lại

I.C.E. Hanoi (Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô)
91 Tran Hung Dao Steet, Hanoi, Vietnam

   Important Note!

Triễn lãm “VIETNAM SHEET METAL 2017” chỉ mở cửa dành cho khách tham quan thương mại. Vui lòng mặc trang phục lịch sự. Các khách tham quan mặc quần sóc, đi dép và trẻ em dưới 15 tuổi không được phép vào nhà Triễn lãm. BTC có quyền từ chối khách tham quan mà không cần giải thích.